Kongebrogaarden

Aftendyk ved Kongebrogaarden i Middelfart, med Adventure Diving.

Kongebrogaarden lystbådehavn

  • dato: 21/6-07
  • sted: Kongebrogaarden v/Middelfart
  • dybde: 13 meter
  • bundtid: 31 min.
  • temperatur: 16
  • sigt: 3-4 m

Stedet

Kongebrogaarden ligger 200 meter sydøst for den gamle Lillebæltsbro, på fyn siden. Det er en lille lystbåde havn og hotel, og der er parkeringspladser og toiletter i forbindelse med havnen.

Der er flere steder på Nettet nævnt, at der er dykkerforbud ved Kongebrogaarden, men det er ikke helt rigtigt. Områder er mærker op med pæle, på begge sider af havnen, og det skulle i så fald være inden for dette område, at der er forbud. Men iflg. flere personer, med dyk på stedet, er der kun tale om i- og opstigningforbud i det opmærkede område.

Kongebrogaarden

På kortet er området markeret med røde linjer, inden for dette område skulle der være et forbud. På stedet er område markeret, med to træ-kryds, sat på stolper i hver ende af området. Det er ikke til at overse.

Markeringsstolper

Som ved Søbadet er der på Kongebrogaarden en række undersøiske skrænter, der i flere niveauer ender ved ca. 40 meters dybde. Bunden skråner til ca. 5-6 meter, hvor efter den første skrænt falder næsten lodret til 8-12 meters dybde. Derefter skråner bunden ned mod den næste skrænt.

Man kan følge skrænten mod NV, hvor den langtsom skulle forsvinde over i skråning (har dog ikke selv prøvet dette), eller mod SØ langs med havnen.

Der er en del bådtraffik til lystbådehavnen, så det er vigtigt man ikke kommer op i indløbet til havnen, og i det hele taget i den markerede zone, da der er mange robåde osv. i området.

Dykket

Planen var at gå ned over den første skrænt, og følge bunden af denne mod SØ i ca. 10 meters dybde. Når vi havde passeret havneindsejlingen, ville vi gå op over skrænten igen, og se på molens træværk fra bunden. Dernæst tilbage til skrænten, og følge den tilbage til istigningstedet, og gå op der.

Vi startede med at skifte til udstyr på parkeringspladsen, og der efter gå langs med havnen til vi var uden for markeringen, ved havnens nordvestlige ende. Vi gik i vandet og fik finner på, mens vi prøvede at vurdere strømmen. Som sædvanlig, i Lillebælt, var strømmer ret kraftig, og i dag i nordvestlig retning, mod den gamle Lillebæltsbro.

Vi opdagede hurtigt at strømme var kraftig, og gik hele vejen ned til vores planlagte dybde. Vi overvejede kort at forsøge at gå dybere, men da min makker var OWD valgte vi i stedet at blive på dybden, og svømme mod strømmen i roligt tempo. Vi gik ud over skrænten, og fulgte denne ned til 10 meters dybde, og svømmede langsomt mod SØ.

Der er mange krabber, og planter på skrænten. Rigtigt mange små vandmænd og fisk holder også til langs med skrænten, især i tangen på de store sten, for foden af skrænten. Man skal give sig tid til at beundre strukturen i skrænten, der nærmest hænger ud over en nogle steder, og lyset ned langs med kanten, og igennem planterne. Det kan anbefales med en lygte, til at lyse ind i de mange huller.

Vi hørte ingenbåde på noget tidspunkt, der havde heller ikke været meget aktivitet da vi gik ned, og efter 10 minutters svømning formodede vi, at vi var forbi havneindsejlingen. Vi gik op til toppen af skrænten, men da strømmen var meget kraftig nær overfladen, og vi ikke var 100% sikker på vores position, valgte vi at gå ned igen, og fortsætte langs bunden videre mod SØ.

Da vi havde nået 110 bar, og var 20 min. inden i dykket, besluttede vi os for at vende om, og følge skrænten tilbage. Strømmen var tiltaget (den skulle toppe kl. 21 iflg. DMI) og vi havde en del problemer med at koordinere tilbage turen. Vi forsøgt at sætte farten lidt ned, for ikke at komme for langt forbi vores planlagt opstigningssted, men inden vi rigtigt blev enige om tempoet, var vi kommet 5 meter fra skrænten, og ned på ca. 13 meter.

På tilbage turen mødte vi et andet hold dykkere, som svømmede mod strømmen i modsat retning af os, og vi passerede dem i fuld fart.

Efter 7-8 minutters strømdykning, gik vi op til toppen af skrænten, og forsøgte at holde sikkerhedsstop. Det viste sig dog at være noget besværligt, med en kraftige overflade strøm, sÃ¥ det blev lidt op og ned, men da ikke dÃ¥rligere end at computeren ikke brokkede sig bagefter. Men vi holdt “stop” forsøgte vi at holde os nogenlunde mod strømmen, og ikke blive ført alt for langt mod NV, sÃ¥ det var lidt lange og anstrengende tre minutter.

Derefter fulgte vi bunden ind til vi kunne stå op, også for at være helt sikker på vi var godt fri af havneindløbet, og vi var ca. 30 meter længere NV end planlagt. Ikke dårligt, strømmen taget i betragtning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>