Tag Archives: kongebrogaarden

Kongebrogaarden

Aftendyk ved Kongebrogaarden i Middelfart, med Adventure Diving.

Kongebrogaarden lystbådehavn

  • dato: 21/6-07
  • sted: Kongebrogaarden v/Middelfart
  • dybde: 13 meter
  • bundtid: 31 min.
  • temperatur: 16
  • sigt: 3-4 m

Stedet

Kongebrogaarden ligger 200 meter sydøst for den gamle Lillebæltsbro, på fyn siden. Det er en lille lystbåde havn og hotel, og der er parkeringspladser og toiletter i forbindelse med havnen.

Der er flere steder på Nettet nævnt, at der er dykkerforbud ved Kongebrogaarden, men det er ikke helt rigtigt. Områder er mærker op med pæle, på begge sider af havnen, og det skulle i så fald være inden for dette område, at der er forbud. Men iflg. flere personer, med dyk på stedet, er der kun tale om i- og opstigningforbud i det opmærkede område.

Kongebrogaarden

På kortet er området markeret med røde linjer, inden for dette område skulle der være et forbud. På stedet er område markeret, med to træ-kryds, sat på stolper i hver ende af området. Det er ikke til at overse.

Markeringsstolper

Som ved Søbadet er der på Kongebrogaarden en række undersøiske skrænter, der i flere niveauer ender ved ca. 40 meters dybde. Bunden skråner til ca. 5-6 meter, hvor efter den første skrænt falder næsten lodret til 8-12 meters dybde. Derefter skråner bunden ned mod den næste skrænt.

Man kan følge skrænten mod NV, hvor den langtsom skulle forsvinde over i skråning (har dog ikke selv prøvet dette), eller mod SØ langs med havnen.

Der er en del bådtraffik til lystbådehavnen, så det er vigtigt man ikke kommer op i indløbet til havnen, og i det hele taget i den markerede zone, da der er mange robåde osv. i området.

Dykket

Planen var at gå ned over den første skrænt, og følge bunden af denne mod SØ i ca. 10 meters dybde. Når vi havde passeret havneindsejlingen, ville vi gå op over skrænten igen, og se på molens træværk fra bunden. Dernæst tilbage til skrænten, og følge den tilbage til istigningstedet, og gå op der.

Continue reading