Category Archives: uni

SDU m-drive Personal Network Folder on Linux Machines

I’ve written this guide before somewhere, but always fails to find it when I need it, so here is again. A guide for students and employees at University of Southern Denmark SDU for mounting their personal folder, the m-drive, on a Linux machine.

First step is to figure out what the path to your m-drive is… on a Windows machine find the folder, right click and select properties. On the tab “DFS” there is a full path to the folder. The path displayed in the title bar, which includes something like “\dfs\data” in it, is not the right one. For employees of the Technical Faculty the path currently is: “\\tek-data0a.tek.c.sdu.dk\tekansatte”

You need “smbfs” and “cifs-utils” installed on your machine. On an Ubuntu machine write: “sudo apt-get install smbfs” in a terminal and you’ll get all the necessary components.

You can now mount the m-drive from a terminal with the following command:

sudo mount -t cifs -o username=<username>,domain=<domain>,password=<password>,iocharset=utf8,codepage=unicode,uid=1000,gid=1000 //tek-data0a.tek.c.sdu.dk/tekansatte/<username> /mnt

where you need to change <username>, <password> and <domain> to reflect your information. Also the path, in this case “//tek-data0a.tek.c.sdu.dk/tekansatte/<username>” should be changed to what you were seeing in the properties of the m-drive. Notice the backslashes have been changed into forward slashes.

For a permanent mount add the following to fstab:

//tek-data0a.tek.c.sdu.dk/tekansatte/<username>       /var/m-drive    cifs    credentials=/root/.smbpasswd_mdrive,_netdev,iocharset=utf8,codepage=unicode,uid=1000,gid=1000

where the credentials are stored in a file in the /root folder.

See here, here and here for more information, including credentials, _netdev and isocharset.

Using Evolution Mail Client With Exchange At University of Southern Denmark (SDU)

It is possible to connect to and use the Exchange hosted mail and calendar at University of Southern Denmark (SDU) with the Evolution mail client under Ubuntu.

You will need the Evolution client and the Evolution MAPI plugin, as well as a VPN connection to SDU’s network if your computer is not on the local network. I have described my VPN connection setup here (in Danish, ask for translation).

Evolution is installed by default in all Ubuntu versions, and probably on any system that uses Gnome. Since 12/2009 SDU is using Exchange 5.5 which is not supported in Evolution. Instead you will have to rely on the Evolution MAPI plugin. In Ubuntu this can be installed with the following command:
sudo aptitude install evolution-mapi

After installing start Evolution and add a new account. Select the Exchange MAPI type and fill in the appropriate fields. You will need the host name of the mailbox server, which can be found by logging in to your webmail account. When logged in to the webmail system, follow the settings link, and select the about menu option. In my case the information is listed under the entry mailbox server name. Put the server name in the Server field. The username is your normal domain username, and the domain is your normal logon domain e.g. TEK, SDU etc.

That is it…

VPN forbindelse til SDU i Ubuntu

Det er muligt at forbinde til SDU’s netværk i Ubuntu via VPN. Denne guide er skrevet med henblik pÃ¥ brug af Ubuntu 8.04 og Gnome.

Der er nogle generelle oplysninger pÃ¥ SDU’s hjemmeside inkl. en installationsguide og en link til en Cisco klient der kan downloades. Det ser dog ikke rigtig ud til at der er nogen klient at downloade, men klienten skal heller ikke bruges her. I installationsguiden stÃ¥r der at man skal bruge et gruppenavn og gruppepassword, og at det kan fÃ¥es ved henvendelse i Helpdesken. Jeg har modtaget mit direkte fra mit institut, sÃ¥ jeg har ikke prøvet helpdesken, men man skal bruge begge dele for at guiden virker.

I Ubuntu skal man have installeret pakkerne “network-manager-vpnc” og “vpnc”.
sudo apt-get install vpnc network-manager-vpnc
Derefter er det nødvendig at genstarte network-manager og den nemmeste løsning er simpelthen at genstarte computeren.

Nu kan man konfigurere VPN forbindelsen ved at venstre-klikke pÃ¥ NetworkManager ikonet i statusbaren og vælge “VPN-forbindelse” og “konfigurer VPN”.

  1. Vælg “Tilføj” og følg skærmene igennem.
  2. Vælg Cisco VPN-klient.
  3. Udfyld “Required” pÃ¥ det første faneblad. Mit gruppenavn er tekvpn, men det er afhængigt af hvilket fakultet man er tilknyttet.
  4. Under “Optional” udfyld dit brugernavn (inkl. domæne pÃ¥ formen: “domæne\brugernavn”) og vælg “Brug domæne til brugerverification”. Mit domæne er “tek” men det er naturligvis afhændigt af fakultetstilknytning.
  5. Sidst men ikke mindst skal man vælge “Enable weak single DES encryption”.

SÃ¥ er det muligt at logge ind ved igen at venste-klikke pÃ¥ NetworkManager ikonet i statusbaren og vælge “VPN-forbindelse” og klikke pÃ¥ den nyoprettede VPN forbindelse og udfylde gruppepasswordet og det almindelige password man bruger til at logge pÃ¥ domænet.

Det er OK at bemærke det ironiske i at man skal sætte flueben i “Enable weak single DES encryption” nÃ¥r der pÃ¥ SDU’s oplysningsside stÃ¥r “Benytter 3DES kryptering (168bit) og betragtes som den mest sikre protokol”…